Graag Gedaan - ABOS-Anna Paulowna

Ga naar de inhoud

Graag Gedaan

Vervoer

Graag Gedaan Anna Paulowna
Graag Gedaan is een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan 55 plussers.
Dit kan zijn kleine klusjes in huis en tuin, boodschappen doen en vervoer.

Vervoer:
Het vervoer gebeurt met eigen auto.
Vervoer naar bijv. ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut, kapper e.d.
(Wij doen geen familie visite e.d.)
De vrijwilliger doet het vervoer met eigen auto.

Een rollator kan worden meegenomen.

Wij rijden in de Noordkop. Dit houdt in, een afstand van ongeveer 20 km om Anna Paulowna heen.
Bij uitzondering het oogcentrum in Heerhugowaard.

Men kan van Graag Gedaan gebruik maken als men niemand in de directe omgeving heeft die kan rijden,  
als openbaar vervoer geen mogelijkheid is en men inwoner is van Anna Paulowna.

Het vervoer is van deur tot deur. Er wordt gereden als er een vrijwilliger beschikbaar is.
De chauffeur wacht op u, of begeleid u, indien gewenst, tot bij de arts.

Hoe kunt u er gebruik van maken?
U kunt bellen met Graag Gedaan van maandag tot vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur.
Bij geen gehoor kunt u een antwoordapparaat inspreken.

Er zijn twee coördinatrices die gebeld kunnen worden:

  • Mevr. Elly Weerden 0223-531913

  • Mevr. Janny Stappenbelt 0223-531747


Wat zijn de kosten?
Binnen de gemeente:     € 3,00 per rit.
Retour Den Helder:        € 11,50.
Retour Schagen:            € 9,00.
Overig:                           € 0,30 per km.

Vragen bij de coördinatrices, of via tmseghers@quicknet.nl

Terug naar de inhoud